Geloofsoriëntatie

Erkend worden, erbij horen, lef tonen, verantwoordelijk willen zijn, vertrouwen in jezelf en in anderen, willen liefhebben. Rond deze basale verlangens zijn liederen, kunst, poëzie en boeken ontstaan. Bijbelschrijvers hebben wijsheid en inspiratie op schrift gesteld. Niet als een norm, maar als een richting. Voor ons – 2000 jaar later – is die niet altijd zonder meer begrijpelijk. Toch zijn veel actuele menselijke vragen en kwesties al doordacht en doorleefd.
In deze serie onderzoeken we welke wijsheid er in de Bijbelse teksten ligt en wat die betekent voor ons leven? Wat geloof je wel en wat niet? Dat doen we in zes bijeenkomsten op creatieve wijze met bijvoorbeeld kunst.

Nodig: nieuwsgierigheid en openheid om te leren. Onderzoek hoe ‘goed leven’ er volgens jou uitziet.

Begeleiding & aanmelding: info@rapenburg100.nl

NederlandsEnglish