Selecteer een pagina

Aanbod

RAPENBURG100 biedt bestuurstrainingen op het gebied van samenwerking, visie, motivatie en omgaan met conflicten. Daarnaast is er een bescheiden aanbod aan activiteiten, die gericht zijn op ontmoeting, stilte en verdieping. Tevens zijn de werkers van RAPENBURG100 beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek

Heb je als student zelf een idee rondom het vormgeven aan een groepsactiviteit, stel het ons voor en we zijn van harte bereid om een nieuw initiatief daar waar mogelijk te ondersteunen. 

Persoonlijk gesprek

Je gedachten en gevoelens ordenen helpt je om goede keuzes te maken. Een gesprek met een van de pastores of met de raadsvrouw is een investering in jezelf. Maak een afspraak met Rob of Claudia.

Contact

Trainingen

Trainingen voor besturen van studie- en studentenverenigingen die zich willen ontwikkelen als team, op het gebied van visie of in de omgang met conflicten. Gebruik maken van elkaars verschillen, zodat je met meer motivatie de kansen in je bestuursjaar verzilvert. Vraag Rob naar de mogelijkheden, kosten en planning.
Contact

Omgaan met verlies

Wanneer je een dierbaar persoon hebt verloren, grijpt dat in op alles van je leven. Het kan goed zijn om dat onder deskundige begeleiding ruimte te geven en in groepsverband stappen te zetten naar het hanteerbaar maken van verdriet en gemis in het dagelijkse leven. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek met Claudia.

Contact

Meditatie

Meditatie bevordert de studieprestatie. In groepsverband stil worden en zoeken naar jouw innerlijke stilte, dat kan: iedere woensdagavond om 20.00 en zondagavond om 18.00. Ervaring met meditatie is niet noodzakelijk. Er zijn ook geen kosten aan verbonden. Meer info bij Dardan 

Contact

Weekenden stilte, verdieping en/of klooster

Even uit de stress en drukte om letterlijk op adem te komen. Drie keer per jaar bieden we een weekend weg aan om ruimte voor jezelf te scheppen en anti-stresshormonen aan te maken. Afhankelijk van de invulling gaan we naar de hei of naar een klooster of een combinatie van beide. Meer informatie en data via Rob of Claudia.

Contact

Geloofsoriëntatie

Geloof en levensbeschouwing gaan over de basale levensthema’s: vertrouwen, tot je recht komen, goed leven en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen. In deze serie benaderen we de joods-christelijke traditie niet als norm, maar als richting en als bron welke je kan uitdagen om vrij te leven. Thema’s en vraagstellingen worden vanuit maatschappelijk en cultureel oogpunt belicht en gekoppeld aan Bijbelgedeelten. Hoofddoel: in gesprek raken over levensthema’s. Info en aanmelding bij Rob.

Contact

Met elkaar eten is voedsel voor de spirit

Meer informatie

Aanmelden nieuwsbrief