Geloofsoriëntatie

Erkend worden, erbij horen, lef tonen, verantwoordelijk willen zijn, vertrouwen in jezelf en in anderen, willen liefhebben. Rond deze basale verlangens zijn liederen, kunst, poëzie en boeken ontstaan. In jouw studententijd kan je voor grote vragen komen te staan. Bij Rapenburg100 is er de gelegenheid om samen met andere studenten in discussie te gaan over ethiek en geloof, over atheïsme of theïsme.

Nodig: nieuwsgierigheid en openheid om te leren. Onderzoek hoe ‘goed leven’ er volgens jou uitziet.

Begeleiding & aanmelding: info@rapenburg100.nl