Rapenburg100 Student Support

Together we are strong! If you feel displaced in an environment that has suddenly changed radically because of the corona measures and/ or you are concerned about your own situation or about your loved ones at home,
We will listen to you and support you as much as we can.
Call us 071 744 01 68

 Who we are and what we can do for you 

RAPENBURG100 wants to contribute to creating a space for students to work on their personal development and find ways to give meaning and wil op velerlei manieren een bijdrage leveren aan identiteitsontwikkeling van Leidse studenten. Niet voor niets hanteert zij de slogan ‘Veelvormend in persoonlijke ontwikkeling’, want persoonlijke ontwikkeling bewandelt verschillende wegen en kent vele vormen.
RAPENBURG100 zet zich in om die vormen en wegen in gezamenlijkheid op te pakken en vorm te geven. Naast en te midden van de vormende werking van de wetenschappelijke studie (kennis) ontdekken wij samen levenswijsheid.
RAPENBURG100 geeft dit vorm in een bescheiden aanbod aan (meest gratis) activiteiten, zoals ontmoetingsmaaltijden, meditatie, verdiepingsweekenden en geloofsoriëntatie. En cursussen, zoals bestuurstrainingen en ‘Omgaan met verlies’. Daarnaast zijn de werkers beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek.
RAPENBURG100 richt zich op het welzijn van alle studenten, onafhankelijk van nationaliteit, religie/levensbeschouwing of andere achtergronden.
De werkers bij RAPENBURG100 hebben een levensbeschouwelijke achtergrond variërend van protestants, humanistisch tot katholiek, werken vanuit die tradities, maar zetten het pas in op momenten dat ze in een ontmoeting van toegevoegde waarde lijkt te kunnen zijn.   

Met elkaar eten is voedsel voor de spirit

Meer informatie

Bekijk onze
mogelijkheden

Have a break

Maandelijkse ontmoetingsmaaltijd op woensdagavond: de gezelligheid van samen eten is de input voor inspiratie, zo geef je elkaar spirit. Want als je heel druk bezig bent, raak je gemakkelijk een ontspannen houding en creativiteit kwijt die je nodig hebt om kwaliteit te leveren. Er wordt samen gekookt en gegeten, waarna een zelf aangedragen onderwerp wordt besproken. Kosten van de (vegetarische) maaltijd worden gedeeld (meestal rond de € 2,50) Info en aanmelden bij Rob.

Food for Thought

Maandelijkse ontmoetingsmaaltijd op vrijdagavond met internationale studenten, PHD’s en young professionals. Een interculturele verrijking. Hoofddoel is kennismaken en ontmoeten. Het is georganiseerd volgens het potluck-principe: iedere deelnemer neemt een (klein) gerecht mee. Zo ontstaat een bonte verzameling aan gerechten, ieder met een eigen (nationaal) verhaal, waarovr we ook iets vertellen aan elkaar. Kosten: alleen je eigen meegenomen gerecht. Info en aanmelden bij Hester via facebookpagina LSEinternational.

Green Kitchen

Een tweewekelijkse ontmoetingsmaaltijd op zondagavond, waarbij gegeten wordt van de klaargemaakte resten van de zaterdagmarkt. Dit concept heeft maatschappij-kritische wortels, gestoeld op conscious kitchen, maar is gericht op ontmoeting en samenzijn. Een mooie mix van Nederlandse en internationale studenten. Connecting passions: People, food & the planet! Na afloop kan er (mee)gemediteerd worden in de meditatieruimte. Meld je op de pagina van Green Kitchen Leiden