“Succes is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts”

Winston Churchill

Het lijkt misschien vreemd, een quote van Winston Churchill die van toepassing is op de activiteiten van een stichting die is opgericht om na de oorlog in Joegoslavië te zorgen voor een verbetering van het maatschappelijk welzijn. Toch is dit alles behalve vreemd, helemaal als je bedenkt dat hij zelfs op voordracht van professor Cleveringa in 1946 het eredoctoraat van de Universiteit Leiden heeft mogen ontvangen.
Churchill had het vermogen om te beseffen dat falen niet hoeft te betekenen dat iets mislukt. Zijn vele pogingen om vrede te bereiken waren immers ook niet altijd geslaagd, maar toch heeft zijn strijd uiteindelijk het gewenste doel bereikt. Deze moed is bewonderenswaardig en dat is nou precies van toepassing op de vrijwilligers van onze stichting. De afgelopen weken hebben zij zich moedig getoond in diverse situaties, maar hebben zij nooit opgegeven. Zo waren sommige vrijwilligers zenuwachtig voor de collecteweek: onaardige bewoners en de angst voor afwijzing overheersten de aanloop naar het collecteren. Eenmaal bezig hebben zij zich echter krachtig getoond. Niet alleen bleken de Leidse bewoners veel guller en sympathieker dan verwacht, maar tevens bleken dichtslaande deuren en vervelende reacties geen reden om minder inzet te tonen. De collecteweek heeft dan ook een recordbedrag van maar liefst €3847,58 opgeleverd, een bedrag om trots op te zijn.
Een ander voorbeeld van de moed van de vrijwilligers is de deelname aan de Leiden Marathon om door middel van sponsoring geld op te halen. De vrijwilligers zijn namelijk niet allemaal in topconditie of goed getraind, maar waren bereid elke kilometer op karakter door te rennen. Zij toonden zich vastberaden en groepsgezind: niemand werd alleen gelaten en met iedereen werd rekening gehouden. Deze prestatie is er wederom één om trots op te zijn. Terugkijkend op de afgelopen weken kan ik dan ook alleen maar concluderen dat ik er ontzettend trots op ben om bestuurslid te mogen zijn van zo’n mooie stichting, vrijwilligers bedankt!
Janneke Rietman, Bestuurlid PR, Stichting Wij Helpen Daar
11110882_897743140290218_7860846980804003737_n