Wat heeft flirten te maken met persoonlijke ontwikkeling? Een heleboel! Tijdens de EL CID – de Leidse introductieweek – hebben Rob, Walther en ik flirtworkshops gegeven aan de kersverse studenten op de Hogeschool . Meer dan 150 studenten wilden dat wel meemaken en kwamen luisteren, praten en natuurlijk experimenteren.
Wat is flirten… Iemand versieren in de kroeg om hem/haar te scoren? Het uitwisselen van een glimlach op straat met een vreemde, waardoor je even boven de stoeptegels uitgetild wordt? Galant de deur voor de ander openhouden en daarmee die zakelijke afspraak net iets leuker maken?
Het leuke, en misschien soms ook wel lastige (want: vage), is dat het allemaal kan. Flirten kun je zien als een positieve manier om met mensen in contact te komen, onafhankelijk van doel of resultaat. Het is speels en vrijblijvend, vanuit een open en actieve houding. Voor ons heeft flirten een heleboel te maken met waar we ons  bij RAPENBURG100 op richten: open staan, contact maken, lef, avontuur, je blik verruimen, jezelf en de ander leren kennen, kansen grijpen en van het leven iets moois maken.
Voor het schrijven van deze blog mijmerde ik nog even door over open staan en contact maken, en moest ik plots terugdenken aan de filosofie van het ‘dialogisch leven’ van Martin Buber. Tijdens mijn studie Humanistiek kreeg ik les van docent Ton Jorna over het spirituele aspect van geestelijke verzorging. Hij liet ons studenten kennismaken met deze Joods mystieke godsdienstfilosoof die leefde van 1878 tot 1965.
Dialogisch leven gaat over het vraagstuk van waarachtig contact tussen mensen onderling, en tussen de mens en God. Buber plaatst tegenover de ontmoeting tussen mensen het begrip ‘mismoeting’ waarmee het ‘langs elkaar heengaan, het missen van werkelijke ontmoeting tussen mensen is uitgedrukt’ (p.10*). Volgens Buber is de mens steeds tot twee dingen in staat:  ‘het is hem toegestaan al het hem omgevende, ook het om hem heen levende, op een afstand te laten blijven, als hetgeen hem toebehoort als object, als Het; en het is hem toegestaan, om steeds opnieuw zich het zijnde als het tegenover hem staande toe te wenden en, wanneer hij dit zijnde werkelijk op het oog heeft, ermee als met een Jij te communiceren” (p.169)
Buber spreekt van een ‘openstellende functie tussen mensen’: een actief toewenden naar elkaar, waardoor wederkerig contact ontstaat, een ‘waarachtige ontmoeting’. Daarbij maakt hij onderscheid tussen zijn en schijn: leven vanuit je wezen of vanuit een beeld (dat jij van de ander hebt of dat je wilt dat de ander van jou heeft).
buber
Nu weet ik niet helemaal of de oude meneer Buber met dit waarachtige wederkerige contact ook flirten bedoelde (misschien draait hij zich in zijn graf om bij zo’n uitleg). Ik denk namelijk dat bij flirten ook iets van spel, theater en dus schijn een rol kan spelen. Maar misschien is er zoiets als ‘Buberiaans flirten’? Flirten vanuit een oprechtheid van wie jij hier en nu bent, in plaats van flirten als trucje. Flirten kan dan ook vanuit bescheidenheid en niet perse vanuit je volste zelfvertrouwen te gebeuren. Je hoeft ook niet de meest sexy versie van jezelf te zijn, het gaat om een moment waarin iets in de ander tot jou spreekt en andersom. Het kan wat ongemakkelijk zijn, maar het is wel écht.
Tijdens de workshop hebben we dat ook gezien. Juist de wat verlegen mensen durfden het aan zich kwetsbaar op te stellen en ‘wat te proberen’ voor het oog van een volle zaal. We merkten op dat het niet zozeer ging om de ‘juiste openingszin’ maar meer om het tonen van oprechte interesse in de ander en jezelf laten zien (hoewel die openingszinnen natuurlijk wel voor de nodige hilariteit zorgden 🙂 ).
In het dagelijks leven is er natuurlijk altijd de keuze om je open te stellen of niet. Dit is geen pleidooi om non stop flirtend door het leven te gaan. Soms is het fijner gesloten te zijn: omdat je van A naar B moet, omdat je al genoeg ontmoetingen/prikkels hebt gehad, of simpelweg omdat je even geen zin hebt om contact te maken met anderen. Maar hier en daar een beetje spelen met dat flirten, Buberiaans of niet, kan zeker bijdragen aan wat Zin in het leven!
cartoon-6-flirt-box-webversion2
 
Wil je meer weten over (flirt)workshops?                            Neem dan contact met ons op! 
 
 
 
*bron: Buber, M. (2007). Dialogisch leven. Utrecht: Bijleveld