Rust en ritme. Dat kenmerkt waarschijnlijk het meeste het leven in een klooster.
De Norbertijnen leven al eeuwen volgens een vaste, dagelijkse gang van zaken: Opstaan, bidden, eten, werken of studeren, bidden, eten, werken of studeren, bidden eten en recreatie. Dat is hun dagritme.

Als studenten (en pas afgestudeerden, phd en young professionals) zijn we een weekend bij hen te gast. We draaien mee in dit dagritme, hebben een interactieve ontmoeting met een van de zusters of paters van de twee communiteiten, denken na of we iets van deze leefwijze kunnen oppikken. En ’s avonds ontspannen we ons in ons eigen optrekje (van de Boerderij) naast het klooster.

Van vrijdagavond 22 tm zondagmiddag 24 november.
Onder begeleiding van de pastores Günther Sturm (Delft) en Walther Burgering (Leiden).

Kosten: 65 euro per persoon, incl. 5 maaltijden en overnachting, excl. reiskosten.
Samen reizen (met de auto) is af te spreken na aanmelding.

Aanmelding kan tot eind oktober (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) via studentenpastor Walther Burgering. Bij hem is ook meer informatie te verkrijgen over de toedracht van dit weekend.

Naast het kloosterweekend wordt binnenkort ook een VERDIEPINGSWEEKEND (niet-religieus) aangeboden. Meer informatie is hierover te krijgen bij Jeannette Bakker