Een ervaring van verlies van een dierbare hakt er vaker steviger in dan we in eerste instantie willen toegeven. Na het overlijden, begrafenis of crematie, worden we geacht de draad van ons leven weer geleidelijk aan op te pakken. Maar hoe doen we dat? En wat of wie hebben we hiervoor nodig? Veel studenten gaan ‘gewoon’ weer verder met alles, alsof er niets veranderd is. Maar, er is wel degelijk iets veranderd na de dood van een dierbare. Alles is eigenlijk anders…. hoe daarmee om te gaan? En met wie maak je het bespreekbaar?
In januari starten we een nieuwe groep ‘Omgaan met verlies’.
Gedurende vijf bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan de orde: Eigen ervaring, emties, levenservaring, herinneringen, communicatie en rituelen. Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 personen. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats om inzicht te krijgen in jouw situatie. Er wordt binnen de groep -door uitwisseling en herkenning- veel van elkaar geleerd.
De komende groep staat onder leiding van Walther Burgering en Carla Lourens en start in janari 2020. Aanmelden kan tot 15 januari a.s. bij Walther. Er zijn geen kosten aan verbonden.