Jeannette Bakker, humanistisch begeleider bij het studentenpastoraat Rapenburg 100, gaat ons half april helaas verlaten. Verschillende omstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat zij deze beslissing heeft genomen.
Intussen zoeken wij als team studentenpastoraat naar een tijdelijke opvolger, met name voor het werk dat Jeannette deed op de Hogeschool. Daarnaast wordt bekeken hoe in de toekomst het multi-levensbeschouwelijke karakter van ons team gewaarborgd kan blijven.
Jeannette is vanaf september 2016 bij het studentenpastoraat werkzaam geweest. Vanwege de coronacrisis zal op een later tijdstip nog afscheid van haar worden genomen.