Vier keer week ONLINE. In tijden van crisis komt er geregeld stress opzetten. Meditatie kan ons helpen om die stress te laten zakken. Samen mediteren helpt beter dan het maken van ‘een afspraak met jezelf’. Daarom biedt het studentenpastoraat van Rapenburg 100 vier keer in de week online-meditatie aan. Twee keer verzorgd door Dardan Bastiaanse en de reguliere meditatiegroep van Rapenburg 100; twee keer verzorgd door de pastores van Rapenburg 100: Claudia Sarti en Walther Burgering.
Online aansluiten kan na aanmelding via info@Rapenburg100 ovv je mailadres, dan ontvang je 10 minuten voor de start van de meditatiesessie een zoom-link en voeg je je bij de groepssessie. Deze begint met een korte kennismaking; de daadwerkelijke meditatie duurt ongeveer 20-25 minuten. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten. Geen ervaring vereist. Welkom!
maandag          09.30 uur Claudia Sarti (English spoken)
woensdag         20.00 uur Dardan Bastiaanse (English spoken)
donderdag       09.30 uur Walther Burgering (Dutch spoken)
zondag               18.00 uur  Dardan Bastiaanse (English spoken)

FREE MEDITATION ONLINE
In times of crisis more stress is emerging. Meditation can help us lower the stress. Meditating together stimulates more than ‘the appointment with yourself’. That’s why Rapenburg 100 has a mediationgroup online. Four times a week we offer meditation-online. Twice given by Dardan Bastiaanse with the regular meditationgroup of Rapenburg 100; twice given by the universitychaplains Claudia Sarti and Walther Burgering.
Meet each other online and register with your name and emailadress via info@Rapenburg100.nl, and you’ll get a zoom-link 10 minutes before a session starts. A session exists of a short introduction of the members, a meditation of 20-25 minutes. Afterwards there is opportunity to chat. No experience  required.
Mostly welcome!
Monday              09.30 uur Claudia Sarti (English spoken)
Wednesday      20.00 uur Dardan Bastiaanse (English spoken)
Thursday           09.30 uur Walther Burgering (Dutch spoken)
Sunday               18.00 uur  Dardan Bastiaanse (English spoken)