Walther Burgering, sinds begin 2015 werkzaam als studentenpastor bij het studentenpastoraat Rapenburg 100, gaat per 1 juli 2020 Leiden verlaten. Na de aankondiging onlangs dat humanistisch begeleidster Jeannette Bakker vertrok, vertrekt nu dus een tweede teamlid bij Rapenburg 100. Walther combineerde de (halftime) functie bij Rapenburg 100 al vanaf het begin met een andere halftime betrekking, in de parochiefederatie St. Franciscus, tussen duin en tuin. Een combinatie die op termijn zijn tol ging eisen.

FULLTIME OP ÉÉN PLEK
Zelf zegt jij erover: “Beide werkplekken kennen hun eigen uitdagingen, moeilijkheden en mogelijkheden. Omdat ze elkaar niet overlappen zijn het aparte werkvelden. Dit betekent met gescheiden werkoverleg, vergadercircuit en werkcontacten, andere aanpak en werkwijzen. Ik ben niet de jongste meer (61), en het herstel na inspanningen gaat niet meer zo makkelijk als vroeger. Energie die je bij de ene werkplek kwijtraakt, kun je niet even in de andere bijtanken. Ik moest voor één aanstelling kiezen. In Leiden was er geen mogelijkheid om van halftime naar fulltime te groeien, in het Westland wel. Dus de keuze om fulltime te gaan werken viel op de andere werkplek.”

TEAMWORK
Er is veel veranderd en ontwikkeld in de vijfeneenhalf jaar dat hij heeft deelgenomen aan het team studentenpastoraat. De naam Rapenburg 100 is meer ingeburgerd, het P.R.-beleid en een nieuwe website hebben het licht gezien en de organisatie van het studentenpastoraat is verbeterd, o.a. door de komst van een AdviesRaad. Resultaten die te wijten zijn aan een verbetering van het teamwork bij Rapenburg 100. Rob van Waarde, Jeannette Bakker en Walther Burgering hebben hier de laatste twee jaar goed in geïnvesteerd.

VAN LOS ZAND NAAR BELEIDSPLAN
Hierdoor konden zij groeien van ‘los zand’ naar een team dat wist en weet waarvoor het staat: werken voor en met alle studenten, Nederlandse en internationale, op de opleidingen van het Hoger Onderwijs in Leiden vanuit een beschikbaarheid met diversiteit. Het aanbod van Rapenburg 100 bestaat uit trainingen, cursussen en persoonlijke gesprekken over levens- en zingevingsvraagstukken. Onlangs verscheen hun beleidsplan voor de komende 5 jaar onder de titel Resonans.

ACTIVITEITEN
Vijfeneenhalf jaar heeft Walther het team studentenpastoraat Rapenburg 100 versterkt, waarin hij verder vorm heeft gegeven aan de cursus Omgaan met Verlies, de meditatiegroep opgericht en veel individuele gesprekken  gevoerd met studenten.  Daarnaast was hij actief in het begeleiden en vormgeven van klooster- en bezinningsweekenden, activiteiten voor internationals en in samenwerking met zijn collegae het geven van trainingen aan besturen en commissies van meer dan 25 studentenverenigingen.

EEN VEILIGE PLEK CREËREN
“Ik heb veel geleerd van studenten die opkrabbelen na een fase van rouw. De veerkracht en volhardingsvermogen bij hen zijn magistraal. Ik heb genoten van hoe zij elkaar – in de Omgaan met Verliesgroep – van goede adviezen hebben voorzien, beter dan wij konden geven. Ik ben blij dat ik daaraan mijn bijdrage heb kunnen leveren door een veilige plek te creëren, waar studenten tot spreken werden gebracht.”

NIEUWE COLLEGA
Onder het motto ‘Veelvormend in persoonlijke ontwikkeling’ begeleidt het team Rapenburg 100 studenten individueel en in verschillende groepen. Het derde en laatste teamlid Rob van Waarde heeft inmiddels een nieuwe collega voor verwelkomd: Claudia Sarti. Over de opvolging van Walther Burgering wordt op bisdomniveau nog overlegd. Na de zomer zal daar meer duidelijkheid over komen.