Terugkijkend op mijn stage bij het Studentenpastoraat Rapenburg100 ben ik nog steeds blij met de geëngageerde doelgroep die jullie studenten zijn. Tijdens de activiteiten en gesprekken kwam ik steeds weer gemotiveerde en levendige slimme jonge mensen tegen. Mensen die aan het zoeken zijn naar wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden.

AUSCHWITZ
Zo herinner ik me nog het contact met Peter tijdens onze Auschwitz reis. Een internationale student met kinderen die hierheen is gekomen omdat hij daarmee bij kon dragen aan zijn gemeenschap thuis. Zijn moeite en vragen begeleiden en tegelijkertijd grappen maken tijdens de reis was een mooie en dankbare ervaring.

BESTUREN
Ook de bestuurstrainingen getuigden van jullie inzet en motivatie. Van Sib, Aegee tot NSL, jullie committeren je allemaal een jaar lang aan het bestuur-zijn. Dat doen voor je gemeenschap en/of in het kader van je eigen ontwikkeling is niet niks. De vragen die daarbij komen kijken ook niet. Het was soms moeizaam en zoeken om jullie te helpen een laag dieper en verder te kijken.

DANKBAAR
Maar dan waren er de momenten dat jullie in contact met elkaar kwamen, dingen uitspraken die stilzwijgend waren gebleven en naar elkaar toe bewogen. Die ruimtes openen voor waar het ook om gaat in een bestuursjaar, op het niveau van jullie mens- en samenzijn, is mooi werk. Dat ik met dit soort activiteiten heb mogen bijdragen aan jullie waarden en zingeving maakt me een dankbaar mens.

 
Veel dank,
Patrick van Wageningen.