Wanneer je een dierbare bent verloren, grijpt dat in op alles van je leven. Het kan goed zijn om dat onder deskundige begeleiding ruimte te geven en in groepsverband stappen te zetten naar het hanteerbaar maken van verdriet en gemis in het dagelijkse leven. Rapenburg100 organiseert daarom 5 bijeenkomsten voor studenten en promovendi in Leiden, Delft, Den Haag en Rotterdam. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De nieuwe cursus start op 9 febuari en zal online plaatshebben. De tijd moet nog bepaald worden, maar dit zal aan het einde van de middag/ begin van de avond zijn.

Je kan via facebook vragen stellen of je aanmelden, maar het is ook mogelijk om hiervoor een mail te sturen naar:
claudia@rapenburg100.nl. Wees welkom.