Activiteiten

Dit semester hebben we onderstaande activiteiten gepland. Klik op de activiteit voor meer informatie.

Persoonlijke ontwikkeling en maatschappij

Bestuurstraining
Trainingen voor besturen van studie- en studentenverenigingen die zich willen ontwikkelen als team, op het gebied visie of in de omgang met conflicten. Gebruik leren maken van de verschillen, zodat je met meer motivatie de kansen in je bestuursjaar verzilvert.

Expose
We bezoeken bijzondere mensen en groepen in de samenleving: je kunt denken aan (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, ouderen en dak- en thuislozen. Je leert welke problemen, maar ook welke kwaliteiten zij kennen. Zo ga je met een andere blik naar hun situatie kijken: van binnenuit. Bovendien krijg je een bredere blik op je eigen leven en word je zelfbewuster.

SAVIE
SAVIE is een studentenstichting die zich inzet voor de minderbedeelden in voormalig Joegoslavië. Jaarlijks kun je op locatie twee weken meewerken aan projecten die humanitaire en materiële steun bieden aan (gehandicapte) kinderen, Roma-gezinnen en bejaarden.

Maaltijden en gesprek

Have a break’-maaltijd
Maandelijkse maaltijd: de gezelligheid van samen eten. En de input van inspiratie: voedsel voor de geest. Want als je heel druk bezig bent, raak je gemakkelijk een ontspannen houding en creativiteit kwijt die je nodig hebt om kwaliteit te leveren.

Food for Thought
Ontmoeting met internationale studenten en interculturele verrijking.

Conscious Kitchen
Connecting passions: People, food & the planet!

Stilte en verdieping

Meditatie op donderdag: Innerlijke kracht en ontspanning
Meditatie bevordert de studieprestatie. In groepsverband stil worden en zoeken naar jouw innerlijke stilte.

Verdiepingsweekend
Take a break! Iedereen heeft tijd nodig om op te laden. Even stil staan en overzicht creëren. Dit verdiepingsweekend biedt een fijne omgeving om helemaal bij jezelf te komen.

Geloofsoriëntatie
Geloof en levensbeschouwing gaan over de basale levensthema’s: vertrouwen, tot je recht komen, goed leven en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen. In deze serie benaderen we de joods-christelijke traditie niet als een norm, maar als een richting en als een bron  die je kan uitdagen om vrij te leven.

Hooglandse vieringen
Oecumenische viering op zondag met moderne spirituele muziek van Huub Oosterhuis en een overweging die verdieping biedt in de wereld van universiteit en wetenschap.

Leven en keuzes maken

Persoonlijke gesprekken
Je gedachten en gevoelens ordenen helpt je om goede keuzes te maken. Een gesprek met een van de pastores of raadsvrouw is een investering in jezelf.

Omgaan met verlies
Wanneer je een dierbaar persoon hebt verloren, grijpt dat in op alles in je leven. Het kan goed zijn om daarover onder deskundige begeleiding te praten.